Is er in jouw straat ook last van parkeerdruk? De straat staat al snel vol met allemaal auto’s die het grootste gedeelte van de dag ook nog een stilstaan. Denk je eens in wat er met al die ruimte kan gebeuren, als er minder auto’s in je straat komen te staan. En vergeet niet wat voor een positieve impact het heeft op het milieu, maar ook je eigen portemonnee, als je niet meer een eigen of tweede auto nodig hebt.

Dat is precies de insteek van het project ‘Auto van de Straat’, dat is opgezet door Natuur & Milieu en de provincie Gelderland. Hoe werkt het precies?
Drie straten in Gelderland kunnen een halfjaar lang gebruik maken van 2 elektrische auto’s die door het project beschikbaar worden gesteld. De auto’s komen in de straat te staan, met een eigen laadpaal. Alle buurtgenoten kunnen voor een klein bedrag gebruik maken van de auto’s.
Eén van de drie starten kan de periode zelfs met nog een half jaar verlengen, door de elektrische auto’s goed te gebruiken en hun ervaringen zoveel mogelijk te delen, bijvoorbeeld via social media.

Wat ging hieraan vooraf?

Het project ‘Auto van de Straat’ is gestart als initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met verschillende provincies. Zo heeft er al een editie plaatsgevonden in Noord-Brabant, en was nu Gelderland aan de beurt.

Auto van de Straat heeft een tijdje terug gepubliceerd te gaan starten in Gelderland. Buurtbewoners konden zich verenigen en zich als geïnteresseerde groep aanmelden bij Natuur & Milieu inclusief hun motivatie om mee te doen. Het is de bedoeling dat er minimaal 10 verschillende huishoudens meedoen in elke straat.

Uit alle aanmeldingen zijn door de jury 3 winnende straten uitgekozen, welke zes maanden lang gebruik kunnen maken van de elektrische deelauto’s en op die manier kunnen ervaren hoe autodelen en elektrisch rijden werkt.
De straten die helaas buiten de boot vielen, konden deelnemen aan een webinar waarin ze tips & tricks kregen over succesvol autodelen en klaargestoomd werden om zelf een dergelijk initiatief op te starten in hun buurt. Daarnaast kunnen ze als buurtinitiatief altijd bij Stapp.in terecht elektrische auto’s en dezelfde slimme deelapp.

Het is op dit moment helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor het project Auto van de Straat in Gelderland. Als bewoner van een straat die inmiddels meedoet aan het project, kun je je nog wel aanmelden.

Welke partijen doen hieraan mee?

Allereerst natuurlijk Natuur & Milieu, die het initiatief nam voor dit project, samen met de provincie Gelderland. Buurauto heeft het project aangenomen richting deze beide partijen. In de praktijk is Stapp.in de leverancier van de deelapp en de elektrische Volkswagens e-Golf. En daar zijn we best trots op!

 

Welke straten doen mee?

De 3 starten die door de jury zijn uitgekozen, zijn:

Groenendaalseweg in Renkum

Vanuit een behoefte aan meer groen en minder auto’s op straat, heeft deze straat zich aangemeld voor het project. En met succes! De buurtbewoners maken intussen gebruik van 2 elektrische auto’s.

Mosterdhof in Westervoort

Deze hofjeswijk in Westervoort is al lange tijd goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Minder stenen en meer groen, is het devies. In combinatie met de enorme parkeerdruk, er is een tekort van zo’n 90 parkeerplaatsen, is dit een perfecte locatie voor elektrisch autodelen!

Hindestraat in Nijmegen

Een karakteristieke straat met een hele rij auto’s aan weerszijden van de weg geparkeerd en een heleboel enthousiaste straatgenoten. Dat is de Hindestraat in Nijmegen. Niet alleen op het gebied van auto’s delen ze inmiddels, maar ook andere spullen worden uitgeleend via de straat-app. Duurzaam zijn ook de zonnepanelen op de daken, evenals het feit dat steeds meer huizen geïsoleerd worden. De elektrische deelauto’s zijn een perfecte toevoeging voor deze enthousiaste community!

 

We zijn van start!

Op 8 januari hebben wij van Stapp.in de auto’s afgeleverd in de straten in Renkum, Westervoort en Nijmegen. Samen met de provincie Gelderland, Natuur & Milieu, Buurauto en een cameraploeg hebben we uitleg gegeven aan de enthousiaste buurtbewoners hoe autodelen werkt. De eerste bewoners hebben er inmiddels al een rondje op zitten in de elektrische auto!

We houden jullie op de hoogte over de ervaringen van de straten met het project. Wordt vervolgd!

Share This