Deelmobiliteit voor woningbouw en ontwikkelprojecten

Lees hier meer over wat wij u kunnen bieden met onze multimodale mobiliteitspas.

Ruimte

Meer openbare ruimte, voor ontmoetingen, spelen of groen.

Duurzaam

Elektrische modaliteiten kan de voetafdruk nog verder verkleinen.

Besparen

U bespaart op aanleg van parkeerplaatsen dat scheelt in kosten en ruimte.

Gedragsbeïnvloeding

Door de inzet van duurzame mobiliteit creëert u een nieuwe norm.

Bereikbaarheid

Met meer mobiliteitsopties heeft iedereen toegang tot mobiliteit.

z

Bijkomstig voordeel

Vermindering van geluidsoverlast en een grotere sociale cohesie.

Gedeelde mobiliteit

Auto’s nemen ruimte in beslag zowel in gebruik als stilstaand. Deze ruimte kan ook benut worden voor meer openbare ruimte, voor ontmoetingen, spelen of groen. Door het verlagen van de parkeernorm kunnen op eenzelfde stuk grond meer woningen gebouwd worden waardoor de woningen betaalaarder worden. Hierdoor neemt de bereidheid voor autodelen toe. Door de inzet van slimme alternatieven , bijvoorbeeld deelauto’s of mobiliteitshubs, kunnen bewoners de beste keuze maken op basis van hun eigen behoeften en beschikbare opties. Stapp.in maakt gebruik van een app waarmee de gebruikers alle regie hebben en houden. Zo kunnen ze aangeven wanneer en waar ze over een fiets of auto willen beschikken. Makkelijk en efficiënt met taloze mogelijkheden.

 

Alles regelen via de app

Via de Stapp.in app krijgen gebruikers toegang tot de deelauto en kunnen ze alles zelf regelen. Gebruikers kunnen de beschikbaarheid checken, reserveren, openen en sluiten. Reserveren is altijd mogelijk, of dat nu 5 minuten of een maand van tevoren is. De app is de digitale sleutel waarmee de gebruiker toegang tot de auto krijgt. Tijdens een reservering kan de gebruiker de auto gewoon openen en sluiten, ook als de auto in een parkeergarage staat.

 

Gedragsbeïnvloeding

Afstand doen van de eigen of tweede auto voelt voor veel mensen als een offer. Er moeten goede alternatieven tegenover staan om dergelijk offer vrijwillig te doen. Door de omgeving in te richten met nieuwe mobiliteitsvormen zoals (elektrische) deelauto’s, deel (bak) fietsen, deelscooters, steps of vervoer op afroep raken bewoners gewend aan een andere routine. Het aanbod van mobiliteitsvormen blijft groeien! Op het Stapp.in platform heeft u de mogelijkheid alle mobiliteitsvormen te ontsluiten. 

Meer weten over Stapp.in?

Share This